балони на копчетата

тип : градска инициатива

събитие : нощ на музеите и галериите

къде : Пловдив

година : 2012