Златарска 24

тип: творческо пространство

къде : Капана | Пловдив | България

площ: 50 кв.м

година: 2014