офис пространство Accedia София

тип: офис пространство

клиент : Accedia

къде : София | България |

площ: 2500 кв.м

година: 2018