театър на улицата

тип : градска инициатива

събитие : Театър на улицата – инициатива за изрисуване на ел.табла по ул. Раковски

къде : София

година : 2012

съвместно с : арх.Мартин Бакърджиев